קולקציית אביב 2017

 • הזמנה לחתונה טקסס

  טקסס

  הזמנה לחתונה דגם טקסס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם טקסס בחיתוך מיוחד

  טקסס בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה טקסס בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-טקסס-הדמייה

  טקסס הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם טקסס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם סנט לואיס

  סנט לואיס

  הזמנה לחתונה דגם סנט לואיס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם סנט לואיס בחיתוך מיוחד

  סנט לואיס בחיתוך מיוחד

  ה.לחתונה סנט לואיס בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-סנט-לואיס-הדמייה

  סנט לואיס הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם סנט לואיס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה קנזס

  קנזס

  הזמנה לחתונה דגם קנזס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם קנזס בחיתוך מיוחד

  קנזס בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה קנזס בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-קנזס-הדמייה

  קנזס-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם קנזס מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מרילנד

  מרילנד

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מרילנד קראפט

  מרלינד

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מרילנד הדמייה

  מרילנד-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה נבדה

  נבדה

  הזמנה לחתונה דגם נבדה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם נבדה בחיתוך מיוחד

  נבדה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה נבדה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-נבדה-הדמייה

  נבדה -הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם נבדה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם פנמה

  פנמה

  הזמנה לחתונה דגם פנמה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם פנמה בחיתוך מיוחד

  פנמה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה פנמה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-פנמה-הדמייה

  פנמה-הדמיה

  הזמנה לחתונה דגם פנמה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה

  אטלנטה

  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה בחיתוך מיוחד

  אטלנטה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה אטלנטה בחיתוך מיוחד מ.למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-אטלנטה-הדמייה

  אטלנטה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק

  ניו-יורק

  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה נ.יורק בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-ניו-יורק-הדמייה

  ניו-יורק-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מנהטן קראפט

  מנהטן

  הזמנה לחתונה דגם מהטן מתאים למעטפות בכל הגדלים
  ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  מנהטן בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה מנהטן בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה מנהטן הדמייה

  מנהטן-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מנהטן מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם לונדון

  לונדון

  הזמנה לחתונה דגם לונדון מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם לונדון בחיתוך מיוחד

  לונדון בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה לונדון בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה לונדון הדמייה

  לונדון-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם לונדון מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם

  אמסטרדם

  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה אמסטרדם בחיתוך מיוחד מ.למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה מרילנד הדמייה

  אמסטרדם-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה קליפורניה

  קליפורניה

  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה בחיתוך מיוחד

  קליפורניה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה קליפורניה בחיתוך מיוחד מ.למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-קליפורניה-הדמייה

  קליפורניה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה וינה

  וינה

  הזמנה לחתונה דגם וינה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם וינה בחיתוך מיוחד

  וינה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה וינה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה וינה הדמייה

  וינה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם וינה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה טוקיו

  טוקיו

  הזמנה לחתונה דגם טוקיו מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם טוקיו בחיתוך מיוחד

  טוקיו בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה טוקיו בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה טוקיו הדמייה

  טוקיו-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם טוקיו מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מדריד

  מדריד

  הזמנה לחתונה דגם מדריד מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם מדריד בחיתוך מיוחד

  מדריד בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה מדריד בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-מדריד-הדמייה

  מדריד-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מדריד מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה פריז

  פריז

  הזמנה לחתונה דגם פריז מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם פריז בחיתוך מיוחד

  פריז בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה פריז בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-פריז-הדמייה

  פריז-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם פריז מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה בריסל

  בריסל

  הזמנה לחתונה דגם בריסל מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  בריסל בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה בריסל בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה בריסל הדמייה

  בריסל-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם בריסל מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה קופנהגן

  קופנהגן

  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן בחיתוך מיוחד

  קופנהגן בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן בחיתוך מיוחד מ.למעטפה 19X13
  הזמנה-לחתונה-קופנהגן-הדמייה

  קופנהגן-הדמייה

  הזמנה לחתונה קופנהגן מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה מילאנו

  מילאנו

  הזמנה לחתונה דגם מילאנו מתאים למעטפות בכל הגדלים
  מילאנו בחיתוך מיוחד

  מילאנו בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה מילאנו בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה מילאנו הדמייה

  מילאנו-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מילאנו מתאים למעטפות בכל הגדלים
  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים

  אהבה בשחקים

  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים מתאים למעטפות בכל הגדלים
  אהבה בשחקים בחיתוך מיוחד

  אהבה בשחקים ב.מיוחד

  הזמנה לחתונה א. בשחקים בחיתוך מיוחד מ.למעטפה 19X13
  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים הדמייה

  אהבה בשחקים-הדמייה

  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים מתאים למעטפות בכל הגדלים
  ברצלונה

  ברצלונה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם ברצלונה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  מיזורי

  מיזורי

  הזמנה לחתונה דגם מיזורי מתאים למעטפות בכל הגדלים
  תל-אביב

  תל-אביב

  הזמנה לחתונה דגם תל-אביב מתאים למעטפות בכל הגדלים
  מיאמי

  מיאמי

  הזמנה לחתונה דגם מיאמי מתאים למעטפות בכל הגדלים
  בוקרשט

  בוקרשט

  הזמנה לחתונה דגם בוקרשט מתאים למעטפות בכל הגדלים
  אשה-באדום

  אשה באדום-הדמייה

  הזמנה לחתונה אשה באדום מתאים למעטפות בכל הגדלים
  טיטאניק

  טיטאניק

  הזמנה לחתונה דגם טיטאניק מתאים למעטפות בכל הגדלים
  לימה

  לימה

  הזמנה לחתונה דגם לימה מתאים למעטפות בכל הגדלים
  דבלין

  דבלין

  הזמנה לחתונה דגם דבלין מתאים למעטפות בכל הגדלים

 

אז אחרי שבחרתם את ההזמנה לחתונה שלכם שהכי אהבתם, כעת הסבר פשוט וקל איך ניתן לבצע את ההזמנה

1. בוחרים את עיצוב ההזמנה שהכי אהבתם, לפעמים קורה שיש התלבטויות ויש יותר מעיצוב אחד שאהבתם, אז זה הזמן לבחור את האחד יחיד ומיוחד.
2. ממלאים את טופס היצירת קשר מהיר איתנו, ואנו נחזור אליכם למספר שהשארתם או לחילופין,
ניתן להתקשר ישירות אלינו 03-6879708 (בארה״ב: 916-550-3335) ואחד מנציגינו ישמח לעזור לכם לבצע הזמנה.
3. לאחר ששוחחנו בטלפון, עשינו היכרות קצרה וביצענו הזמנה, אנו נשלח אליכם תוך 2 ימים עסקים את ההזמנה לתיבת הדוא״ל שלכם,
על מנת שתוכלו לראות את ההזמנה עם הפרטים שלכם לפני ההדפסה.
4. מרגע קבלת האישור תוך 7 ימים עסקים ההזמנות שלכם יהיו מוכנות (מודפסות וארוזות באריזה היפייפה והייחודית שלנו),
אחד מנציגנו יצור איתכם קשר להודיע על הבשורה המשמחת, ויתאם איתכם מועד לשליחת ההזמנות בדואר אקספרס עם שליח עד פתח ביתכם.

*עלות ההזמנות אינן כוללות מע״מ (TAX)

בכל שאלה שהיא ובכל התלבטות שהיא, הצוות שלנו ישמח לעמוד לשרותכם
שעות פעילתינו במוקד הטלפוני:
ימים א׳ עד ה׳ מהשעה 9:00 עד השעה 18:00
ימי ו׳ החל מהשעה 9:30 עד השעה 12:00
טלפון: 03-6879708 | סניף ארה״ב: 916-550-3335
פייסבוק: https://www.facebook.com/delaprint
דוא”ל: delaprint@gmail.com

Screen Shot 2017-04-25 at 9.53.59 AMScreen Shot 2017-04-25 at 9.52.53 AMScreen Shot 2017-04-25 at 9.54.35 AMScreen Shot 2017-04-25 at 9.54.27 AM Screen Shot 2017-04-25 at 9.54.44 AM

 

Comments are closed.

 • סוג האירוע:

 • לינקים מומלצים

  READER

  מאמרים להזמנות לחתונה

  NOSAH

  נוסח הזמנה לחתונה

  YES

  משפטים להזמנות לחתונה

  HART

  לקוחות ממליצים דה לה פרינט

  DELA-PRINT-FACBOOK

  המלצות מהפייסבוק

  MIT4MIT

  המלצות מאתר MIT4MIT