עיצוב הזמנות לחתונה

 • הזמנה לחתונה קנזס

  קנזס

  הזמנה לחתונה דגם קנזס מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם קנזס בחיתוך מיוחד

  קנזס בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם קנזס בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-קנזס-הדמייה

  קנזס-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם קנזס מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מרילנד

  מרילנד

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מרילנד קראפט

  מרלינד

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מרילנד הדמייה

  מרילנד-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מרילנד מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה נבדה

  נבדה

  הזמנה לחתונה דגם נבדה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם נבדה בחיתוך מיוחד

  נבדה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם נבדה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-נבדה-הדמייה

  נבדה -הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם נבדה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם פנמה

  פנמה

  הזמנה לחתונה דגם פנמה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם פנמה בחיתוך מיוחד

  פנמה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם פנמה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-פנמה-הדמייה

  פנמה-הדמיה

  הזמנה לחתונה דגם פנמה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה

  אטלנטה

  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה בחיתוך מיוחד

  אטלנטה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-אטלנטה-הדמייה

  אטלנטה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אטלנטה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק

  ניו-יורק

  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-ניו-יורק-הדמייה

  ניו-יורק-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם ניו-יורק מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מנהטן קראפט

  מנהטן

  הזמנה לחתונה דגם מהטן מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  ניו-יורק בחיתוך מיוחד

  מנהטן בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם מנהטן בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מנהטן הדמייה

  מנהטן-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מנהטן מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם לונדון

  לונדון

  הזמנה לחתונה דגם לונדון מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם לונדון בחיתוך מיוחד

  לונדון בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם לונדון בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה לונדון הדמייה

  לונדון-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם לונדון מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם

  אמסטרדם

  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מרילנד הדמייה

  אמסטרדם-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה קליפורניה

  קליפורניה

  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה בחיתוך מיוחד

  קליפורניה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-קליפורניה-הדמייה

  קליפורניה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם קליפורניה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה וינה

  וינה

  הזמנה לחתונה דגם וינה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם וינה בחיתוך מיוחד

  וינה בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם וינה בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה וינה הדמייה

  וינה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם וינה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה טוקיו

  טוקיו

  הזמנה לחתונה דגם טוקיו מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם טוקיו בחיתוך מיוחד

  טוקיו בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם טוקיו בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה טוקיו הדמייה

  טוקיו-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם טוקיו מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מדריד

  מדריד

  הזמנה לחתונה דגם מדריד מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם מדריד בחיתוך מיוחד

  מדריד בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם מדריד בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-מדריד-הדמייה

  מדריד-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מדריד מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה פריז

  פריז

  הזמנה לחתונה דגם פריז מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם פריז בחיתוך מיוחד

  פריז בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם פריז בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-פריז-הדמייה

  פריז-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם פריז מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה בריסל

  בריסל

  הזמנה לחתונה דגם בריסל מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם אמסטרדם בחיתוך מיוחד

  בריסל בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם בריסל בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה בריסל הדמייה

  בריסל-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם בריסל מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה קופנהגן

  קופנהגן

  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן בחיתוך מיוחד

  קופנהגן בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה-לחתונה-קופנהגן-הדמייה

  קופנהגן-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם קופנהגן מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מילאנו

  מילאנו

  הזמנה לחתונה דגם מילאנו מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  מילאנו בחיתוך מיוחד

  מילאנו בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה דגם מילאנו בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה מילאנו הדמייה

  מילאנו-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם מילאנו מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים

  אהבה בשחקים

  הזמנה לחתונה דגם אהבה בשחקים מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה (לא כולל עלות איור הקריקטוריה)
  אהבה בשחקים בחיתוך מיוחד

  אהבה בשחקים בחיתוך מיוחד

  הזמנה לחתונה א. בשחקים בחיתוך מיוחד מתאים למעטפה 3.60 19X13 ₪ להזמנה (לא כולל עלות איור הקריקטוריה)
  הזמנה לחתונה אהבה בשחקים הדמייה

  אהבה בשחקים-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אהבה בשחקים מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה (לא כולל עלות איור הקריקטוריה)
  ברצלונה

  ברצלונה-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם ברצלונה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה (לא כולל עלות איור הקריקטוריה)
  מיזורי

  מיזורי

  הזמנה לחתונה דגם מיזורי מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  תל-אביב

  תל-אביב

  הזמנה לחתונה דגם תל-אביב מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  מיאמי

  מיאמי

  הזמנה לחתונה דגם מיאמי מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  בוקרשט

  בוקרשט

  הזמנה לחתונה דגם בוקרשט מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  אשה-באדום

  אשה באדום-הדמייה

  הזמנה לחתונה דגם אשה באדום מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה (לא כולל עלות איור הקריקטוריה)
  טיטאניק

  טיטאניק

  הזמנה לחתונה דגם טיטאניק מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  לימה

  לימה

  הזמנה לחתונה דגם לימה מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה
  דבלין

  דבלין

  הזמנה לחתונה דגם דבלין מתאים למעטפות בכל הגדלים – 2.60 ₪ להזמנה

 

אז אחרי שבחרתם את ההזמנה לחתונה שלכם שהכי אהבתם, כעת הסבר פשוט וקל איך ניתן לבצע את ההזמנה

1. בוחרים את עיצוב ההזמנה שהכי אהבתם, לפעמים קורה שיש התלבטויות ויש יותר מעיצוב אחד שאהבתם, אז זה הזמן לבחור את האחד יחיד ומיוחד.
2. ממלאים את טופס היצירת קשר מהיר איתנו, ואנו נחזור אליכם למספר שהשארתם או לחילופין,
ניתן להתקשר ישירות אלינו 03-6879708 ואחד מנציגינו ישמח לעזור לכם לבצע הזמנה.
3. לאחר ששוחחנו בטלפון, עשינו היכרות קצרה וביצענו הזמנה, אנו נשלח אליכם תוך 2 ימים עסקים את ההזמנה לתיבת הדוא״ל שלכם,
על מנת שתוכלו לראות את ההזמנה עם הפרטים שלכם לפני ההדפסה.
4. מרגע קבלת האישור תוך 7 ימים עסקים ההזמנות שלכם יהיו מוכנות (מודפסות וארוזות באריזה היפייפה והייחודית שלנו),
אחד מנציגנו יצור איתכם קשר להודיע על הבשורה המשמחת, וישאל אתכם האם תרצו משלוח עד הבית או איסוף עצמי ממשרדנו של ההזמנות.

גם אם אתם מתלבטים או שיש לכם רק שאלה, הצוות שלנו ישמח לעמוד לשרותכם ולתת לכם מענה מקצועי
בטלפון: 03-6879708

Comments are closed.

 • סוג האירוע:

 • לינקים מומלצים

  READER

  מאמרים להזמנות לחתונה

  NOSAH

  נוסח הזמנה לחתונה

  YES

  משפטים להזמנות לחתונה

  HART

  לקוחות ממליצים דה לה פרינט

  DELA-PRINT-FACBOOK

  המלצות מהפייסבוק

  MIT4MIT

  המלצות מאתר MIT4MIT